0

-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Senast uppdaterad:2014-04-16
Välkommen till Fastighetsbarometern!
Fastighetsbarometern visar prisutveckling för småhus och fritidshus. Vidare kan du läsa kommentarer och analyser om aktuella tendenser på fastighetsmarknaden.
-
Klicka här för att gå in i tjänsten Diagrammet visar prisutveckling för småhus.

Pilen visar aktuell trend för småhuspriser på riksnivå. Siffran anger förändringen i procent mellan de två senaste månaderna.


Prisutveckling för län och kommun FastighetSök för alla
Fakta om fastighetsmarknaden
Kategori Föregående period Belopp/antal Senaste period Belopp/antal
Totalt antal överlåtelser- 2013-01-01--
2013-04-16-
19 154- 2014-01-01--
2014-04-16-
20 344-
Summa köpeskilling- 2013-01-01--
2013-04-16-
35 399 984 000- 2014-01-01--
2014-04-16-
37 657 455 000-
Högsta köpeskillingen- 2013-01-01--
2013-04-16-
325 000 000- 2014-01-01--
2014-04-16-
794 000 000-
Exekutiva försäljningar- 2013-01-01--
2013-04-16-
99- 2014-01-01--
2014-04-16-
153-
Fakta om fastigheter - - - -
Kategori Föregående period Belopp/antal Senaste period Belopp/antal
Antal nybildade fastigheter- 2013-01-01--
2013-12-31-
13 652- 2013-02-01--
2014-01-31-
13 821-
Antal fastigheter- 2013-12-31- 3 254 658- 2014-01-31- 3 255 592-
Antal inteckningar- 2013-12-31- 12 136 677- 2014-01-31- 12 151 650-
Intecknat belopp- 2013-12-31- 4 218 459 932 853- 2014-01-31- 4 232 311 750 105-

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län