-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-04-17


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
3
6687
2014
- Stockholm
4
1079
3556
- Uppsala
1
227
2281
- Södermanland
5
219
1859
- Östergötland
4
278
1900
- Jönköping
2
261
1437
- Kronoberg
-1
138
1181
- Kalmar
3
213
1152
- Gotland
-3
56
1843
- Blekinge
2
140
1338
- Skåne
2
944
2120
- Halland
5
237
2343
- Västra Götaland
5
1035
2143
- Värmland
-1
217
1153
- Örebro
2
210
1389
- Västmanland
6
213
1677
- Dalarna
2
242
1138
- Gävleborg
4
228
1146
- Västernorrland
7
197
1026
- Jämtland
3
82
1287
- Västerbotten
6
247
1372
- Norrbotten
5
224
1109

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län