-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-09-20


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
6
26602
2173
- Stockholm
8
3999
3830
- Uppsala
7
1028
2389
- Södermanland
6
845
1863
- Östergötland
8
1123
1972
- Jönköping
4
1044
1645
- Kronoberg
4
554
1471
- Kalmar
4
915
1310
- Gotland
1
203
1804
- Blekinge
3
520
1367
- Skåne
4
3698
2344
- Halland
3
1031
2497
- Västra Götaland
6
4414
2330
- Värmland
8
973
1322
- Örebro
4
867
1471
- Västmanland
7
760
1814
- Dalarna
6
952
1318
- Gävleborg
5
933
1235
- Västernorrland
8
787
1148
- Jämtland
4
369
1330
- Västerbotten
8
730
1497
- Norrbotten
10
857
1265

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län