-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-09-20


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
6
27310
2183
- Stockholm
9
4210
3835
- Uppsala
7
1059
2381
- Södermanland
6
861
1877
- Östergötland
7
1127
1959
- Jönköping
4
1049
1648
- Kronoberg
2
552
1434
- Kalmar
4
903
1286
- Gotland
1
210
1848
- Blekinge
3
514
1350
- Skåne
3
3877
2326
- Halland
3
1082
2496
- Västra Götaland
6
4594
2330
- Värmland
7
955
1316
- Örebro
3
876
1491
- Västmanland
7
807
1824
- Dalarna
5
956
1306
- Gävleborg
5
951
1228
- Västernorrland
7
777
1104
- Jämtland
4
368
1315
- Västerbotten
9
730
1477
- Norrbotten
8
852
1242

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län