-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-08-29


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
5
25155
2172
- Stockholm
8
3895
3780
- Uppsala
7
956
2357
- Södermanland
6
802
1883
- Östergötland
5
1049
1962
- Jönköping
3
955
1613
- Kronoberg
3
499
1453
- Kalmar
4
840
1272
- Gotland
1
183
1860
- Blekinge
1
476
1319
- Skåne
2
3587
2300
- Halland
3
997
2486
- Västra Götaland
6
4285
2331
- Värmland
4
844
1322
- Örebro
3
809
1508
- Västmanland
6
779
1817
- Dalarna
6
876
1310
- Gävleborg
5
866
1240
- Västernorrland
8
687
1070
- Jämtland
3
331
1310
- Västerbotten
8
645
1484
- Norrbotten
8
794
1222

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län