-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-07-22


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
5
23157
2180
- Stockholm
8
3640
3773
- Uppsala
6
880
2418
- Södermanland
6
703
1853
- Östergötland
3
1013
1963
- Jönköping
3
914
1629
- Kronoberg
3
448
1419
- Kalmar
4
739
1311
- Gotland
-2
168
1961
- Blekinge
0
437
1333
- Skåne
1
3248
2278
- Halland
4
951
2462
- Västra Götaland
6
4037
2338
- Värmland
3
777
1324
- Örebro
3
742
1522
- Västmanland
5
744
1805
- Dalarna
5
787
1277
- Gävleborg
4
740
1213
- Västernorrland
5
578
1033
- Jämtland
-1
278
1262
- Västerbotten
8
616
1503
- Norrbotten
8
717
1227

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län