-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-08-30


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
5
25187
2172
- Stockholm
8
3898
3779
- Uppsala
7
960
2363
- Södermanland
6
805
1881
- Östergötland
5
1049
1962
- Jönköping
3
958
1615
- Kronoberg
3
500
1451
- Kalmar
3
842
1270
- Gotland
1
183
1860
- Blekinge
1
477
1318
- Skåne
2
3589
2300
- Halland
3
999
2484
- Västra Götaland
6
4289
2330
- Värmland
5
848
1331
- Örebro
3
809
1508
- Västmanland
6
780
1817
- Dalarna
6
877
1309
- Gävleborg
5
866
1240
- Västernorrland
8
687
1070
- Jämtland
3
331
1310
- Västerbotten
8
646
1484
- Norrbotten
8
794
1222

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län