-
Fastighetsbarometern
Välj>>
Redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus på riks-, läns- och kommunnivå.
Småhus Senast uppdaterad:2014-07-31


Hela riket
Prisutveckling per månad

Prisförändring i % visar en jämförelse mellan senaste perioden och samma period året innan

Hela riket
5
23644
2188
- Stockholm
8
3743
3780
- Uppsala
6
894
2415
- Södermanland
6
721
1852
- Östergötland
3
1019
1967
- Jönköping
3
918
1629
- Kronoberg
3
452
1422
- Kalmar
4
752
1313
- Gotland
0
174
1991
- Blekinge
0
439
1330
- Skåne
1
3335
2281
- Halland
4
981
2479
- Västra Götaland
6
4123
2344
- Värmland
3
794
1331
- Örebro
2
757
1518
- Västmanland
6
749
1804
- Dalarna
5
794
1280
- Gävleborg
4
765
1220
- Västernorrland
4
602
1048
- Jämtland
-1
289
1258
- Västerbotten
8
621
1502
- Norrbotten
8
722
1226

Stockholms lan Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län